RAZPISI


30. december 2022 - SPOROČILO EKO SKLAD-a


Novi javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

−        500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

−        50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

----------------------------

28.10.2022 - SPOROČILO EKO SKLAD-a : Nove spodbude za sončne elektrarne


Vlada RS je sprejela spremembo Odloka o porabi sredstev Podnebnega sklada, skladno s katero bo na voljo dodatnih 10 mio EUR za spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo, ki jih bo dodeljeval Eko sklad, j.s.

Eko sklad, j.s. bo objavil javni poziv iz navedenih sredstev predvidoma konec letošnjega leta in sicer bodo nepovratne finančne spodbude namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne energije za samooskrbo, pri čemer bodo imele prednost naprave z vgradnjo hranilnikov oziroma baterij. Objava javnega poziva je predvidena konec letošnjega leta, takrat bodo znani tudi točni pogoji javnega poziva, tj. za kakšne sončne elektrarne, kdo bo upravičenec, višina spodbude idr. Javni poziv bo posredovan javnosti z objavo v Uradnem listu RS. Tako bo zagotovljeno, da se vsi zainteresirani z vsemi relevantnimi informacijami seznanijo istočasno.

-----------------------------

4.3.2022 - RAZPIS ZAPRT

JAVNI POZIV EKO SKLADA: 93SUB-SO21. 

Pojasnilo Ministrstva za infrastukturo - prekinitev razpisa, 4.3.2022

V primeru odločitve za sončno elektrarno, vam bomo v sklopu izgradnje pomagali pri pridobitvi subvencije ali kredita Eko sklada in poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo.

V kolikor se zanimate tudi za nakup toplotne črpalke, vam bomo pripravili informativno ponudbo celotne investicije.

Potrudili se bomo, da najdemo dobro rešitev za vas.

-----------------------------

20.5.2022

NOV JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA ENERGETSKO OBNOVO STAVB: 99SUB-OB22.

-----------------------------

30.4.2021

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021

Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

------------------------------