Kako izbrati sončno elektrarno?

Slovenija je na splošno enakomerno zelo dobro osončena, zato skoraj ni regije, kjer postavitev sončne elektrarne ne bi bila ekonomsko upravičena. Kako izbrati sončno elektrarno? Za določitev potrebne velikosti sončne elektrarne se je najbolje obrniti na ponudnike sončnih elektrarn ali neodvisne svetovalne službe, ki s preučitvijo lege in velikosti strehe ter porabe električne energije izračunajo velikost elektrarne in njeno vračilno dobo. Zaradi trenutne zakonodaje se na enodružinskih hišah splača postaviti sončno elektrarno za samooskrbo. Majne elektrarne za prodajo električne energije se ekonomsko ne izplačajo.

Zakaj nakup pri podjetju PROSIGMA PLUS d.o.o?

Koriščenje sončne energiije se danes uveljavlja zaradi ekološko-varnostnih, ekonomsko-varčevalnih in estetsko-dizajnerskih razlogov. Zato se tudi na našem trgu pojavlja vedno več ponudnikov različnih vrst in kvalitet solarnih sistemov. Kot vsi ti ponudniki vam tudi mi ponujamo dolgo življenjsko dobo, odlične garancijske pogoje, napredno tehnologijo in vrhunsko kvaliteto ter renomirane proizvajalce s certifikati po EU normah. Toda Vse to vam kot kupcu dragega ekološkega proizvoda tudi pripada!

Pri podjetju PROSIGMA PLUS d.o.o. pa za vaš denar dobite še:

  • Brezplačno stokovno pomoč pri izbiri najprimernejše tehnologije za vaš konkreten primer;
  • hitro dostavo do mesta vgradnje;
  • strokovno montažo in instalacijo;
  • celovit sistem s katerim preprosto rokujete in ga enostavno vzdržujete.
Delovaje fotovoltaike
Fotovoltaika shema

Izkoristite naše prednosti:

Pri odločitvi za sončno elektrarno gre za velik projekt, ki se lahko povrne v manj kot desetih letih. Potrebna je le pravilna zasnova ter ustrezno in natančno izbrana tehnologija, saj smo že v začetku postavljeni pred dejstvo, da se moramo odločiti, kakšni tehnologiji in kateremu proizvajalcu zaupati.

Podjetje PROSIGMA PLUS d.o.o. kot izvajalec postavitve sončnih elektrarn vam prioritetno ponujamo takšne tehnološke elemente »nemške kakovosti«, kot so predstavljene na teh straneh in zagotavljajo dočakano življenjsko dobo z najvišjimi možnimi izkoristki.

Naj bo vaša odločitev modra in premišljena! Izognite se težavam zaradi napačne izbire!

Pogosta vprašanja

Ali je možno priklopiti že obstoječo malo sončno elektrarno za samooskrbo?

Je možno. Pri pristojnem operaterju distribucijskega omrežja morate pridobiti novo soglasje za priključitev naprave za namen samooskrbe. Po pridobitvi soglasja sklenete pogodbo o dobavi električne energije in samooskrbi z izbranim dobaviteljem električne energije.

Na obstoječi samooskrbni sončni elektrarni želim povečati proizvodnjo električne energije. Je to možno?

Je možno. Povečanje proizvodnje električne energije je možno z dogradnjo sončne elektrarne in spremembo soglasja za priključitev. Priključna moč  sončne elektrarne za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.

Koliko energije bo proizvedla sončna elektrarna?

Ob pravilno načrtovani in montirani sončni elektrarni 1 kW nazivne moči elektrarne v Sloveniji v povprečju letno proizvede 1.100 kWh električne energije. Sončna elektrarna bo večino električne energije proizvedla v mesecih med aprilom in septembrom, ko se bodo ustvarili viški električne energije za zimske mesece.

Ali lahko sončno elektrarno dogradim, če bom v prihodnje imel večje potrebe po elektriki (ogrevalni sistem, električni avto)?

Seveda. Sončno elektrarno je možno kasneje povečati, vendar je potrebno upoštevati tehnične zahteve.

Kakšni so mesečni stroški oskrbe z električno energijo po izgradnji  sončne elektrarne za samooskrbo?

Mesečni stroški bodo do 75 % nižji, saj boste plačevali le še strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo, zato ju morate plačati tudi v primeru, da na merilnem mestu ni porabe električne energije. Stroške električne energije, omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunajo na količino električne energije, pa boste doplačali samo za količino električne energije, ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu koledarskega leta.

Na kakšen način spremljamo delovanje in proizvodnjo?

Spremljanje delovanja  sončne elektrarne ima vsak investitor, zato lahko v primeru okvare in izpada proizvodnje reagira takoj.

Ali je sončno elektrarno potrebno zavarovati?

Priporočamo vam, da sončno elektrarno zavarujete.

Kaj se zgodi s presežno količino električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna za samooskrbo?

Viška proizvedene količine delovne električne energije (kWh) ne morete prodati, zato je zelo pomembno pravilno dimenzioniranje velikosti sončne elektrarne.