Povezave

SVG za povpraševanje

ZAKONODAJA

Oktober 2022

SODOKart - spletna aplikacija

Spletno aplikacijo SODOKart je družba SODO d. o. o. pripravila ob sodelovanju vseh petih elektrodistribucijskih podjetij.SODOKart omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. To ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema. Klik za dostop do SODOKart je tukaj. 


21. marec 2019

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Skladno z energetsko politiko Evropske unije, ki sledi cilju povečanja deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, je Vlada Republike Slovenije dne 10. 12. 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, dne 10. 5. 2018 Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in dne 21. 3. 2019 novo Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije 

23. november 2016 

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa tehnične zahteve za postavitev in uporabo naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.


UPORABNE POVEZAVE: 


ELEKTRODISTRIBUCIJSKA PODJETJA: