Baterijski hranilniki          

Zaradi nestanovitnosti proizvodnje fotovoltaične solarne energije (je močno odvisna od vremenskih razmer in letnih časov) ali zaradi nezmožnosti distribucijskega omrežja in posledično zavrnjenih soglasij za samooskrbo, je najbolj smotrna rešitev baterijski hranilnik. Prav tako bo po 1.1.2025, ko se ukinja sistem obračunavanja po net – metering-u, kar pomeni, da ne bo več letnega poračuna oddanih viškov v omrežje in porabljene energije iz omrežja, najboljša alternativa baterijski hranilnik.

Prednosti baterijskega hranilnika energije:

- višek proizvedene električne energije se shranjuje za rabo v večernih in nočnih urah, ko sončna elektrarna ne proizvaja,

- cenejša električna energija iz omrežja se lahko shranjuje za porabo v času višje tarife,

- v času izpadov omogoča napajanje najnujnejših gospodinjskih sistemov,

- sončna elektrarna je optimalno izkoriščena in se poveča njena učinkovitost,

- poveča se samooskrba,

- razbremenitev javnega omrežja in zmanjšanje ekološkega odtisa.

Hibridni sistem sončne elektrarne

Električna energija, ki jo proizvede sončna elektrarna preko hibridnega razsmernika direktno napaja porabnike. Če je proizvodnja višja od potreb, se viški shranjujejo v baterijski hranilnik, ko je ta poln, se viški preusmerijo v omrežje. V primeru, da ni dovoljenih izpustov, se avtomatsko zniža proizvodnja sončne elektrarne.

Energija iz omrežja se koristi le, ko je poraba večja od proizvodnje sončne elektrarne in kapacitete baterijskega hranilnika. Viški električne energije gredo v omrežje, ko je baterija polna in ni porabnikov.

Hibridni sistem, v primeru omejenih izpustov v omrežje, omogoča optimalno izrabo proizvedene sončne energije, saj se proizvodnja zniža šele po vseh izkoriščenih možnostih porabe in shranjevanja v baterijski hranilnik.

POKLIČITE NAS!