Postopek

SVG za povpraševanje

Povzetek postopka investicije v sončno elektrarno na hiši

1. RAZVOJ IDEJE

• Investitor od nas pridobi vse potrebne informacije.
• Predlagamo optimalne rešitve in variante za realizacijo ideje.
• Možnost ogleda referenčnih malih sončnih elektrarn v Sloveniji.

Solarna termija

2. OGLED IN IZMERE OBJEKTA

• Detajlne izmere objekta.
• Plan postavitve modulov glede na lego objekta.
• Plan postavitev razsmernikov in ostale opreme.
• Pregled možnosti postavitve elektroinštalacijskih vodov.
• Pregled možnosti priključitve na elektroomrežje.

Solarna termija

3. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

• Izdelava izračuna letne proizvodnje.
• Izračun donosnosti naložbe.
• Določitev opreme in postavitev modulov.
• Izdelava obvezujoče ponudbe.

Solarna termija

4. PRIDOBIVANJE USTREZNIH DOVOLJENJ

• Na podlagi pooblastila investitorja uredimo vse postopke v zvezi z:
- vlogo za informacijo o možnosti priključitve SE na javno distribucijsko omrežje,
- vlogo za soglasje za priključitev v omrežje.

Solarna termija

5. MONTAŽA KONSTRUKCIJE IN MODULOV

• Na podlagi projektov in tehnične dokumentacije se dostavi material za konstrukcijo na objekt.
• Postavitev aluminijaste podkonstrukcije na objekt.
• Montaža modulov z ustrezno strojno opremo.

Solarna termija

6. NAMESTITEV INSTALACIJSKIH ELEMENTOV

• Postavitev razsmernikov po projektu.
• Postavitev razdelilnih omaric.
• Postavitev elektroinštalacijskih vodov z vodniki.
• Montaža kontrolne enote in senzorjev.
• Namestitev zaščitnih naprav ter izvedba vseh meritev.

Solarna termija

7. PRIKLOP IN ZAGON SONČNE ELEKTRARNE

• Pomagamo pri pripravi vseh dokumentov z elektrodistributerjem.
• Sledijo meritve kvalitete proizvedene električne energije.
• Sončno elektrarno predamo v zagon.

Solarna termija