Eko skladi

19. junij 2019

Nepovratna sredstva Eko sklada za sončne elektrarne in toplotne črpalke

JAVNI POZIV EKO SKLADA NAJDETE TUKAJ:: 71SUB-SO19.

EKO SKLAD, j.s. je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa in montaže naprave za samooskrbo z električno energijo in stroške zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme. Rok za zaključek naložbe je petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Do nepovratnih sredstev so upravičene tako fizične osebe (občani) kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva.

V primeru odločitve za sončno elektrarno, vam bomo v sklopu izgradnje pomagali pri pridobitvi subvencije Eko sklada in poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo.

V kolikor se zanimate tudi za nakup toplotne črpalke, vam bomo pripravili informativno ponudbo celotne investicije.

Potrudili se bomo, da najdemo dobro rešitev za vas in hkrati upoštevali izzive varovanja okolja.