Sončne elektrarne za samooskrbo in PX2

 

Reference

Borovnica


Proizvodnja: 11 kWp

Črnci


Proizvodnja: 11 kWp

Banovci


Proizvodnja: 11 kWp

Ljubno ob Savinji


Proizvodnja: 14,3 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 15 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 11 kWp

Ormož


Proizvodnja: 10,175 kWp

Maribor - okolica


Proizvodnja: 9,1 kWp

Maribor


Proizvodnja: 5,2 kWp

Maribor


Proizvodnja: 15,275 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,05 kWp

Lovrenc na Pohorju


Proizvodnja: 11,05 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,05 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 9,24 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 39,6 kWp

Moravske toplice


Proizvodnja: 28,38 kWp

Križevci pri Ljutomeru


Proizvodnja: 43,89 kWp

Veržej


Proizvodnja: 26,4 kWp

Veržej


Proizvodnja: 11,22 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 20,46 kWp

Markovci


Proizvodnja: 11,22 kWp

Apače


Proizvodnja: 13,86 kWp

Miklavž pri Ormožu


Proizvodnja: 11,88 kWp

Markovci


Proizvodnja: 13,86 kWp

Apače


Proizvodnja: 10,89 kWp

Križevci pri Ljutomeru


Proizvodnja: 11,22 kWp

Mala Nedelja


Proizvodnja: 11,22 kWp

Zgornja Velka


Proizvodnja: 14,52 kWp

Beltinci


Proizvodnja: 13,2 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 13,2 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,88 kWp

Radenci


Proizvodnja: 11,88 kWp

Maribor


Proizvodnja: 11,88 kWp

Mala Nedelja


Proizvodnja: 11,88 kWp

Mala Nedelja


Proizvodnja: 27,72 kWp

Križevci pri Ljutomeru


Proizvodnja: 15,84 kWp

Gornja Radgona


Proizvodnja: 11,22 kWp

Sv. Jurij ob Ščavnici


Proizvodnja: 7,92 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 115,83 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,25 kWp

Mala Nedelja


Proizvodnja: 12,75 kWp

Križevci pri Ljutomeru


Proizvodnja: 11,88 kWp

Križevci pri Ljutomeru


Proizvodnja: 7,26 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 7,92 kWp

Lendava


Proizvodnja: 7,92 kWp

Miklavž pri Ormožu


Proizvodnja: 11,22 kWp

Pesnica


Proizvodnja: 29,25 kWp

Sv. Jurij ob Ščavnici


Proizvodnja: 11,22 kWp

Maribor


Proizvodnja: 7,26 kWp

Lovrenc na Pohorju


Proizvodnja: 10,89 kWp

Ruše


Proizvodnja: 11,22 kWp

Lenart


Proizvodnja: 11,48 kWp

Dornava


Proizvodnja: 13,86 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,22 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 112,34 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 170,15 kWp

Limbuš


Proizvodnja: 16,17 kWp

Limbuš


Proizvodnja: 18,00 kWp

Murska Sobota


Proizvodnja: 120,13 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 86,92 kWp

Limbuš


Proizvodnja: 104,14 kWp

Selnica ob Dravi


Proizvodnja: 14,80 kWp

Maribor


Proizvodnja: 19,50 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 12,00 kWp

Banovci


Proizvodnja: 26,40 kWp

Beltinci


Proizvodnja: 10,56 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 23,10 kWp

Ljutomer


Proizvodnja: 11,22 kWp

Moravske Toplice


Proizvodnja: 5,74 kWp

Turnišče


Proizvodnja: 15,84 kWp

Cezanjevci


Proizvodnja: 13,86 kWp

Lokacija Proizvodnja
Apače SE 11 kWp
Veržej SE 11 kWp
Borovnica SE 11 kWp
Mizni Dol SE 11 kWp
Beltinci SE 11 kWp
Črnci SE 11 kWp
Banovci SE 11 kWp
Litmerk SE 10,175 kWp
Ljubno ob Savinji SE 14,3 kWp
Ljutomer SE 11 kWp
Ljutomer SE 15 kWp
Martjanci SE 7,98 kWp
Ormož SE 11 kWp
Murska Sobota SE 11 kWp
Ormož SE 10,175 kWp
Veržej SE 11 kWp
Maribor - okolica SE 9,1 kWp
Maribor SE 5,2 kWp
Maribor SE 15,275 kWp
Ivanjkovci SE 13,0 kWp
Ljutomer SE 14,3 kWp
Ljutomer SE 14,3 kWp
Ljutomer SE 20,8 kWp
Ljutomer SE 11,05 kWp
Lovrenc na Pohorju SE 11,05 kWp
Ljutomer SE 11,05 kWp
Murska Sobota SE 9,24 kWp
Ljutomer SE 39,6 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 11,88 kWp
Moravske toplice SE 28,38 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 43,89 kWp
Veržej SE 26,4 kWp
Veržej SE 11,22 kWp
Ljutomer SE 20,46 kWp
Beltinci SE 11,22 kWp
Slovenska Bistrica SE 11,22 kWp
Apače SE 11,22 kWp
Radenci SE 13,2 kWp
Markovci SE 11,22 kWp
Juršinci SE 6,27 kWp
Mačkovci SE 11,22 kWp
Apače SE 13,86 kWp
Miklavž pri Ormožu SE 11,88 kWp
Markovci SE 13,86 kWp
Apače SE 11,22 kWp
Apače SE 10,89 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 11,22 kWp
Mala Nedelja SE 11,22 kWp
Zgornja Velka SE 14,52 kWp
Beltinci SE 13,2 kWp
Murska Sobota SE 13,2 kWp
Ljutomer SE 11,88 kWp
Radenci SE 11,88 kWp
Maribor SE 11,88 kWp
Mala Nedelja SE 11,88 kWp
Mala Nedelja SE 27,72 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 15,84 kWp
Gornja Radgona SE 11,22 kWp
Sv. Jurij ob Ščavnici SE 7,92 kWp
Murska Sobota SE 115,83 kWp
Ljutomer SE 11,25 kWp
Mala Nedelja SE 12,75 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 11,88 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 7,26 kWp
Murska Sobota SE 7,92 kWp
Lendava SE 7,92 kWp
Miklavž pri Ormožu SE 11,22 kWp
Pesnica SE 29,25 kWp
Sv. Jurij ob Ščavnici SE 11,22 kWp
Celje SE 11,22 kWp
Limbuš SE: 15,84 kWp
Limbuš SE 11,22 kWp
Ruše SE 52,80 kWp
Cven SE 23,76 kWp
Hoče SE 47,52 kWp
Markovci SE 11,22 kWp
Ljutomer SE 13,86 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 11,88 kWp
Ljutomer SE 11,22 kWp
Murska Sobota SE 6,60 kWp
Spodnji Duplek SE 12,87 kWp
Maribor SE 10,89 kWp
Ljutomer SE 11,22 kWp
Rogašovci SE 11,22 kWp
Rače SE 11,22 kWp
Ormož SE 13,86 kWp
Ljutomer SE 32,82 kWp
Poznanovci SE 13,86 kWp
Selnica ob Dravi SE 10,23 kWp
Drakovci SE 10,50 kWp
Maribor SE 7,26 kWp
Mali Brebrovnik SE 11,88 kWp
Banovci SE 11,88 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 13,20 kWp
Banovci SE 11,22 kWp
Ljutomer SE 11,22 kWp
Lovrenc na Pohorju SE 10,89 kWp
Benedikt SE 25,08 kWp
Mala Nedelja SE 11,88 kWp
Ruše SE 11,22 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 16,50 kWp
Križevci pri Ljutomeru SE 13,86 kWp
Lenart SE 11,48 kWp
Dornava SE 13,86 kWp
Stročja vas SE 39,60 kWp
Beltinci SE 138,27 kWp
Ljutomer SE 40,26 kWp
Ljutomer SE 11,22 kWp
Ljutomer SE 19,80 kWp
Gornja Radgona SE 13,53 kWp
Markovci SE 12,54 kWp
Ljutomer SE 112,34 kWp
Radenci SE 11,88 kWp
Ljutomer SE 22,44 kWp
Spodnji Ivanjci SE 11,88 kWp
Ljutomer SE 170,15 kWp
Apače SE 13,20 kWp
Limbuš SE 16,17 kWp
Limbuš SE 18,00 kWp
Limbuš SE 13,13 kWp
Bučečovci SE 68,97 kWp
Murska Sobota SE 120,13 kWp
Veliki Brebrovnik SE 11,22 kWp
Gresovščak SE 11,88 kWp
Ljutomer SE 86,92 kWp
Ljutomer SE 100,04 kWp
Limbuš SE 104,14 kWp
Selnica ob Dravi SE 14,80 kWp
Maribor SE 19,50 kWp
Ljutomer SE 12,00 kWp
Slovenska Bistrica SE 11,22 kWp
Vogričevci SE: 16,50 kWp
Sodišinci SE 11,22 kWp
Murska Sobota SE 36,63 kWp
Čentiba SE 458,70 kWp
Veržej SE 7,26 kWp
Vučja vas SE 13,86 kWp
Destrnik SE 15,00 kWp
Bučečovci SE 132,33 kWp
Bučečovci SE 31,68 kWp
Banovci SE 26,40 kWp
Beltinci SE 10,56 kWp
Malečnik SE 18,96 kWp
Ljutomer SE 23,10 kWp
Ljutomer SE 11,22 kWp
Moravske Toplice SE 5,74 kWp
Turnišče SE 15,84 kWp
Razvanje SE 23,76 kWp
Cezanjevci SE 13,86 kWp
Gačnik SE 9,48 kWp
Fram SE 8,30 kWp
Fram SE 8,30 kWp
Fram SE 11,06 kWp
Limbuš SE 41,42 kWp