Referenčna lista

Fotovoltaika

SVG za povpraševanje

Reference fotovoltaika

Župnišče


Proizvodnja: 6,2 kWp

Almir


Proizvodnja: 39,8 kWp

Projekt IP


Proizvodnja: 1,44 kWp

Kreft Slavko


Proizvodnja: 26,18 kWp

Koroša Simon


Proizvodnja: 9,45 kWp

Prašiček Darko


Proizvodnja: 1,44 kWp

Rižnar Zdravko


Proizvodnja: 16,56 kWp

Sever Rudi


Proizvodnja: 10,08 kWp

Kmetija Kolenko


Proizvodnja: 24,96 kWp

Osnovna šola Apače


Proizvodnja: 226,8 kWp

Fingal d.o.o. - uprava


Proizvodnja: 45,12 kWp

KA-EL d.o.o.


Proizvodnja: 33,12 kWp

Hanželič d.o.o.


Proizvodnja: 49,92 kWp

Prosigma d.o.o.


Proizvodnja: 101,52 kWp

EPRO d.o.o.


Proizvodnja: 22,14 kWp

Gabor Verri Marija


Proizvodnja: 13,44 kWp

IP OMEKOM d.o.o.


Proizvodnja: 72,78 kWp

Jureš Frančiška


Proizvodnja: 21,12 kWp

KZ Apače - FINGAL d.o.o.


Proizvodnja: 71,04 kWp

Ramuta d.o.o.


Proizvodnja: 165,03 kWp

Kukolj Suzana s.p.


Proizvodnja: 12,1 kWp

Šijanec Roman


Proizvodnja: 30,75 kWp

Franc Mohor s.p.


Proizvodnja: 49 kWp

Megras d.o.o.


Proizvodnja: 49,725 kWp

Štuhec Alojz


Proizvodnja: 45,57 kWp

Tehnix d.o.o.


Proizvodnja: 104,96 kWp

Murales d.o.o.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Semler Borut


Proizvodnja: 28,75 kWp

Barting d.o.o.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Kosi Lidija s.p.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Hochegger Marjan


Proizvodnja: 28,75 kWp

BNG Bojan


Proizvodnja: 28,75 kWp

Repnik Janez


Proizvodnja: 28,75 kWp

Grajner Marija


Proizvodnja: 28,75 kWp

Elektrosol, Branko


Proizvodnja: 28,75 kWp

Prosigma d.o.o.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Megras d.o.o. II


Proizvodnja: 28,75 kWp

KPS Ljutomer d.o.o.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Jelenšped


Proizvodnja: 28,75 kWp

D&M Solar d.o.o. I


Proizvodnja: 28,75 kWp

D&M Solar d.o.o. II


Proizvodnja: 28,75 kWp

Murales d.o.o. II


Proizvodnja: 28,75 kWp

Farmtech d.o.o.


Proizvodnja: 28,75 kWp

Ramuta d.o.o. IV


Proizvodnja: 28,75 kWp

Megras d.o.o. III


Proizvodnja: 28,75 kWp

SKZ Ljutomer Križevci


Proizvodnja: 28,75 kWp

Leto: 2009
Št. Investitor Lokacija kWp
1 Župnišče Križevci 6,2
2 Almir Ljutomer 39,8
3 Projekt IP Dutovlje 1,44
4 Bitežnik Stane Tržič 3,3
5 Vrbov Log Krško 0,32
6 Kreft Slavko Stročja vas 26,18
7 Koroša Simon Moravske toplice 9,45
8 Prašiček Darko Ljutomer 1,44
Skupaj 90,89
Leto: 2010
Št. Investitor Lokacija kWp
1 Dobrin Andrej Marezige 8,64
2 Gregorinčič Milan Ljutomer 8,64
3 Satler d.o.o. Loče 42,24
4 Rižnar Zdravko Ljutomer 16,56
5 Sever Rudi Ljutomer 10,08
6 Kmetija Kolenko Črenševci 24,96
7 Osnovna šola Apače - Fingal Apače 226,8
8 Fingal d.o.o. - uprava G. Radgona 45,12
9 KA-EL d.o.o. Murska Sobota 33,12
10 Hanželič d.o.o. Markovci 49,92
11 Prosigma d.o.o. Limbuš 101,52
12 EPRO d.o.o. Ljutomer 22,14
13 Gabor Verri Marija Črenšovci 13,44
14 Farkaš Štefan Lendava 19,89
15 AVTOTEST d.o.o. Ljutomer 35
16 Turk Janez Majšperk 12,3
17 IP OMEKOM d.o.o. Rigonce 72,78
18 Jureš Frančiška Križevci 21,12
19 Mizarstvo Filipič s.p. Ljutomer 87,74
Skupaj 852,01
Leto: 2011
Št. Investitor Lokacija kWp
1 Grin d.o.o. Pesnica pri Mariboru 13,94
2 KZ Apače - FINGAL d.o.o. Apače 71,04
3 Dolinšek Samo Limbuš 36,9
4 Ramuta d.o.o. Bučečovci 165,03
5 ZAD Luthar Zlata s.p. Sebeborci 63, Martjanci 13,12
6 Kukolj Suzana s.p. Ljutomer 12,1
7 Šijanec Roman Sv. Jurij ob Ščavnici 30,75
8 Franc Mohor s.p. Radenci 49
9 Megras d.o.o. Murska Sobota 49,725
10 Kovačec Aleš Juršinci 49,91
11 Koriš Jožef Leskovec 18
12 Košir Jožef, KO-Glas Slov. Bistrica 39,975
13 OŠ Gornja Radgona - FINGAL d.o.o. Gornja Radgona 179,79
14 Štuhec Alojz Bolehnečici 45,57
15 Grobnik Franc Apače 37,8
16 Tehnix d.o.o. Dolnji Kraljevac 104,96
17 Krim d.o.o. Stročja vas 49,82
18 Novak E92 d.o.o. Ljutomer
19 Finander d.o.o. Murska Sobota 99,22
20 Sever Rudi II Ljutomer 14,7
21 Amino d.o.o. Murska Sobota 24,38
22 Murales d.o.o. Ljutomer 28,75
23 Rowl d.o.o. Ljutomer 286,81
Skupaj 1421,29
Leto: 2012
Št. Investitor Lokacija kWp
1 Semler Borut Apače 48,72
2 Barting d.o.o. Lendava 49,98
3 Kosi Lidija s.p. Ljutomer 11,98
4 Hochegger Marjan Tišina 49,98
5 BNG Bojan Radenci 9,54
6 Repnik Janez Podvelka 70,35
7 Grajner Marija Apače 35,19
8 Elektrosol, Branko Gotvajn Velika Nedelja 49,98
9 Prosigma d.o.o. Slovenska Bistrica 26,24
10 Megras d.o.o. II Murska Sobota 49,68
11 KPS Ljutomer d.o.o. Ljutomer 49,98
12 Jelenšped Križevci pri Ljutomeru 49,98
13 Ramuta d.o.o. III Križevci pri Ljutomeru 80,85
14 D&M Solar d.o.o. I Ljutomer 499,17
15 D&M Solar d.o.o. II Ljutomer 150,99
16 Murales d.o.o. II Ljutomer 199,87
17 Skuber Jure s.p. Ptuj 38,87
18 Farmtech d.o.o. Ljutomer 190,035
19 Ramuta d.o.o. IV Spodnji Duplek 49,14
20 Megras d.o.o. III Murska Sobota 49,68
21 SKZ Ljutomer Križevci Ljutomer 49,98
22 SE FANDI d.o.o. Orehova vas 49,98
Skupaj 1859,32