Fotovoltaika - proizvodnja električnega toka

Fotovoltaika (FV) že dokazuje, še bolj pa obeta, da je to tisti vir, ki bo pomembno pripomogel k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne bo obremenjeval okolja. Sonce ni od nikogar, sonce je zastonj in sonca ne bo zmanjkalo. Z njegovim koriščenjem za prodajo proizvedene elektrike pa lahko zaslužite. Zato velja postavitev sončne elektrarne za varno in dolgoročno donosno naložbo, s katero si ustvarite zagotovljen prihodek. Na to lahko gledate kot na neke vrste naložbo za pokojninsko rento.

Animacija fotovoltaika

Kadar razmišljamo o postavitvi fotovoltaike, se moramo najprej zavedati, da je osnovni pogoj površina, ki je popolnoma osončena in nanjo nikoli tekom dneva ne pade senca. S tem v zvezi je treba poudariti, da je veliko večino problemov glede orientacije, lege, naklonov, tipa streh in kritin rešljivih z nosilci za module, ki so popolnoma prilagodljivi, glede na izbrani tip celic. Pa tudi to, da sončne celice v fotovoltaičnih modulih za svoje delovanje izkoriščajo celoten spekter sončne svetlobe in ne le njen vidni del, zato delujejo tudi, kadar niso neposredno obsijane (oblačnost). Nadvse pomembna prednost FV elektrarn pa je še v nizkih stroških vzdrževanja, saj teh - razen čiščenja modulov enkrat letno - praktično ni.

Stock slika fotovoltaika

Nekaj najpomembnejših razlogov za “sončno investicijo”

1- Sončna elektrarna neposredno izrablja sonce kot resnično trajni vir energije

Zanesljivost pri preskrbi z energentom je za vsakega investiorja ključnega pomena. Obnovljivih virov energije je poleg sonca še nekaj (veter, vodotoki, bioplin), vendar se vplivi klimatskih sprememb ter političnih razmer pri teh kažejo v pretežni meri negativno, medtem ko se povprečno število sončnih dni v letu povečuje.

2- Sončna elektrarna je varna in zanesljiva naložba

Denar naložen v sončni elektrarni je varen, saj investitor poleg same elektrarne razpolaga še s terjatvami do elektrodistribucijskih podjetij oz.države, ki so zanesljivi plačniki.

3- Sončna elektrarna je visoko donosna naložba

Cena električne energije pridobljene iz sončne energije ni podvržena kratkoročnim nihanjem, zato je vrednost premoženja vloženega v sončno elektrarno ves čas enaka oz. začne padati šele proti koncu njene življenjske dobe (30 let). Donos na volženi kapital se ob ustrezni finančni konstrukciji danes giblje okoli 15% letno. Cene električne energije pa bodo v prihodnosti rasle nadpovprečno oz. bolj od splošnega nivoja cen.

4- Pogoje za sončno elektrarno izpolnjujejo mnogi

Osnovni pogoj je osončena površina, ki je obrnjena proti jugu, najenostavneje na strehi, lahko pa tudi na zemljišču. Drugi pogoj je zagotavljanje dela investicijskih sredstev, ki jih bo zahtevala postavitev elektrarne.

5- Država namenja temu vse več subvencij in nepovratnih sredstev

Pri postavitvi sončne elektrarne lahko izkoristimo subvencije, ki jih v obliki zagotovljenih odkupnih cen za sončnoelektrično energijo in letnih razpisov nepovratnih investicijskih sredstev ponuja država.

6- Ni vam treba skrbeti za “papirno vojno”

Investitorji se neradi ubadate s kupi papirjev, izpolnjevanjem obrazcev in čakanjem na razna dovoljenja, zato vse to opravimo za vas pri ProSIGMI. Vključno seveda s kasnejšo postavitvijo in zagonom elektrarne.

Z našimi proizvodi do najvišjih zajemov energije

Pri Prosigmi vam z našimi proizvodi omogočamo najrazličnejše načine uporabe in vgradnje fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije. Ponujamo vam rešitve za manjše porabnike, velike elektrarne in individualne rešitve vgradnje celic. Vse komponente sistemov so podvržene strogim kvalitetnim zahtevam in nadzoru. Vsi fotovoltaični moduli se izdobavijo z garantirano zmogljivostjo na zelo dolgo časovno obdobje.

Delovanje fotovoltaike

 1. - fotonapetostni modul
 2. - razsmernik
 3. - števec električne energije
 4. - električna inštalacija
 5. - nadzorna enota
 6. - priklop na javno omrežje
Delovaje fotovoltaike

Osnovo sončne elektrarne predstavljajo fotonapetostni moduli. Nadalje pa so pomembne komponente še razsmerniki, elektroinstalacije, nadzorni sistem, pritrdilna konstrukcija in priklop celotnega sistema na distribucijsko omrežje.
Fotonapetostni generator je sestavljen iz solarnih modulov, ki svetlobno energijo sončnega obsevanja s pomočjo fotoefekta neposredno pretvorijo v enosmerno električno napetost in tok. Omrežni razsmerniki pretvorijo enosmerno napetost in tok v izmenične vrednosti ter opravijo sinhronizacijo z javnim električnim omrežjem. Proizvedeno električno energijo preko števca električne enegije pošiljajo v javno električno omrežje.

Fotovoltaika shema

Otočni sistem - proizvodnja elektrike za lastne potrebe

Fotovoltaični otočni sistemi so rešitev za zanesljivo oskrbo z električno energijo v regijah, kjer ni možnosti priklopa na javno omrežje, počitniške hiše, avtodome, hotele ali celo apartmajska naselja.

Proizvedeno električno energijo iz fotovoltaičnih celic je možno direktno uporabljati s porabniki enosmernega toka, ali preko razsmernika električni tok pretvarjamo v izmenični ki ga poljubno koristimo. Višek proizvedene električne energije akumuliramo v baterije, od koder črpamo energijo kadar sonce ne sije.

Prednosti:

 • neodvisnost od javnih omrežij,
 • konfiguracija za lastne potrebe,
 • uporabno za vse 12V DC-porabnike.

Fotovoltaični otočni sistemi omogočajo priklop dizelskih ali drugih agregatov za proizvodnjo električne energije, kot rezervo za daljša obdobja brez sonca. Prav tako je možno priključiti veterni generator v lastno individualno elektrarno.

Fotovoltaični sprejemniki

V programu imamo fotovoltaične module proizvajlca Heckert Solar, Nemčija.

Heckert Solar proizvaja izključno v Nemčiji, v mestu Chemnitz. Moduli Heckert Solar so najbolj donosni fotonapetostni moduli "Made in Germany" in zato prva izbira za uporabnike, ki želijo dolgoročno naložbo s poudarkom na kakovosti. Vsi moduli imajo 0 / + 4,99 Wp.

GARANCIJA NA MODULE JE 11 LET!
Fotovoltaični sprejemniki

Omrežni razsmerniki

Srce vsake solarno tokovne naprave

Solarno tokovna naprava je tako dobra kot njen pretvornik, ki spreminja enosmerni tok iz solarnih celic v, z mrežo ujemajočim se, izmeničnim tokom. Njegova kvaliteta določa donos, tako da je pretvornik srce solarno tokovne naprave. Strokovni delavec mora zato znati izbirati med široko paleto transformatorjev, kateri je optimalno primeren za solarni generator in kateri zagotavlja najvišji donos. Vsi naši razsmerniki že izpolnjujejo vse tehnične zahteve za priključitev naprave na javno električno omrežje in ponujamo za kakršnokoli potrebo primerni solarni pretvornik: naj gre za mrežno vezavo ali otočno oskrbovanje s tokom, od kilovata do megavata, neodvisno od tipa modula.

Naši partnerji in dobavitelji razsmernikov so podjetja POWER-ONE, SMA in KACO.
Fotovoltaični razsmerniki
Fotovoltaični razsmerniki

Fleksibilnost

Naši pretvorniki so lahko montirani znotraj ali tudi zunaj objekta.

Zanesljivost

Pretvornike naši dobavitelji razvijajo in proizvajajo že več kot 20 let.

Trajnost

Visoka varnost investicije je zagotovljena s standardno garancijo 5 let (opcijsko možno podaljšanje na 10 let), s svetovanjem po telefonu po servisni telefonski liniji in z dodatnimi storitvami, kot so zamenljive naprave in obsežne servisne pogodbe.

Kontrola

Vse naše pretvornike je možno kombinirati s široko paleto različnih komponent za kontrolo naprave.

Varnost

K pretvornikom vam ponujamo tudi najzanesljivejše varnostne sisteme, kar jih je trenutno na tržišču.

Fotovoltaični razsmerniki

Nadzor in senzorika

Da boste vedno obveščeni vam je na voljo vgradnja sistema SOLAR LOG. Omogoča vam nadzor in statistiko delovanja vaše sončne elektrarne. Delovanje si lahko na pogledate na naši sončni elektrarni v Limbušu.

Vgradnjo nadzornega sistema vam priporočamo zaradi:

 • vremenskih vplivov na sončno elektrarno in
 • možnih samodejnih izklopov zaradi nihanj v omrežju.
Z vgradnjo nadzora lahko ukrepate takoj in preprečite morebitne izgube proizvodnje.
sončna elektrarna Limbuš

Dodatki za razsmernike

Tudi za opremo sistemskega nadzora ter merilne in zaščitne naprave so naši dobavitelji prej omenjena priznana nemška podjetja s področja elektronike SMA, POWER-ONE in KACO.

Senzorika

Pri tej opremi je na voljo veliko merilnih in zaščitnih komponent. Način nadzora si izbere investitor, glede na lastne potrebe in želje. Da bo nadzor popoln, priporočamo vgradnjo najpomembnejših senzorjev in prikazovalne enote. Podrobnejši podatki pa so vam na voljo tudi v našem centralnem nadzornem sistemu.

Senzorika

Možnosti vgradnje

Moduli vseh naših dobaviteljev vam omogočajo nešteto možnosti integracije izrabe sončne energije v arhitekturi. Možnosti uporabe so neomejene saj jih lahko integrirate:

 • na strehe,
 • v fasade,
 • nadstreške,
 • balkonske ograje,
 • zimske vrtove,
 • steklene kupole,
 • senčila in še kje.
V PREMISLEK: na slovenskih strehah je prostora za moč dveh nukleark, na drugih primernih površinah (travniki, sončna pobočja, parkirni prostori…) pa še več!

Montaža na streho

Preverjena in zanesljiva rešitev, primerna za vse vrste strešnih kritin in vseh tipov strešnih konstrukcij.

Montaža na streho

Montaža na ravno streho

Montažna konstrukcija za postavitev na ravne strehe. Preprosta montaža postavitve na ravne strehe s pomočjo konstrukcije za različne naklone. Konstrukcijo lahko direktno vijačimo ali preprosto obtežimo, da je varna pred vetrom.

Montaža na ravno streho

Integracija v streho

Integracija v strešno konstrukcijo nudi zelo vitek izgled in se zlije v strešno kritino. V tej izvedbi tudi prihranite strešno kritino za površino sprejemnikov.

Integracija v streho

Izvedba celotne strehe

Kot posebnost vam omogočamo izvedbo celotne strehe iz sprejemnikov, brez dodatne strešne kritine. V takšno streho je možno kombinirati in vgraditi fotovoltaične module ter strešna okna.

Izvedba celotne strehe

Montaža na nadstrešnico

Preverjena in zanesljiva rešitev, primerna za vse vrste strešnih kritin in vseh tipov strešnih konstrukcij.

Montaža na nadstrešnico

Montaža na fasade

Sprejemnike je možno pritrditi tudi vertikalno na fasado, kar ji daje poseben pečat. Prav vertikalna postavitev omogoča velik zajem sonca v zimskem času, ker je takrat sonce zelo nizko.

Montaža na fasade

Prosto stoječe

Na montažno konstrukcijo se lahko vertikalno postavi do tri vrste sprejemnikov, v dolžini 18 metrov. Za postavitev konstrukcije ne potrebujete betonskih temeljev, saj se le-ta utrjuje v tla s pomočjo posebnih sider.

Prosto stoječe

Od ideje do priklopa

Povzetek postopka investicije v sončno elektrarno

Faza 1

1- RAZVOJ IDEJE

 • Investitor od nas pridobi vse potrebne informacije.
 • Predlagamo optimalne rešitve in variante za realizacijo ideje.
 • Možnost ogleda referenčnih malih sončnih elektrarn v Sloveniji.
Faza 2

2- OGLED IN IZMERE OBJEKTA

 • Detajlne izmere objekta.
 • Plan postavitve modulov glede na lego objekta.
 • Plan postavitev razsmernikov in ostale opreme.
 • Pregled možnosti postavitve elektroinštalacijskih vodov.
 • Pregled možnosti priključitve na elektroomrežje.
Faza 3

3- ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

 • Izdelava izračuna letne proizvodnje.
 • Izračun donosnosti naložbe.
 • Določitev opreme in postavitev modulov.
 • Izdelava obvezujoče ponudbe.
Faza 4

4- PRIDOBIVANJE USTREZNIH DOVOLJENJ

 • Na podlagi pooblastila investitorja uredimo vse postopke v zvezi z:
  • vlogo za informacijo o možnosti priključitve SE na javno distribucijsko omrežje,
  • vlogo za soglasje za priključitev v omrežje.
Faza 5

5- MONTAŽA KONSTRUKCIJE IN MODULOV

 • Na podlagi projektov in tehnične dokumentacije se dostavi material za konstrukcijo na objekt.
 • Postavitev aluminijaste podkonstrukcije na objekt.
 • Montaža modulov z ustrezno strojno opremo.
Faza 6

6- NAMESTITEV INSTALACIJSKIH ELEMENTOV

 • Postavitev razsmernikov po projektu.
 • Postavitev razdelilnih omaric.
 • Postavitev elektroinštalacijskih vodov z vodniki.
 • Montaža kontrolne enote in senzorjev.
 • Namestitev zaščitnih naprav ter izvedba vseh meritev.
Faza 7

7- PRIKLOP IN ZAGON SONČNE ELEKTRARNE

 • Pomagamo pri pripravi vseh dokumentov z elektrodistributerjem.
 • Sledijo meritve kvalitete proizvedene električne energije.
 • Sončno elektrarno predamo v zagon.